Jazykové okienko: „tak“ či „taký“?

Jazykové okienko: „tak“ či „taký“?

„Takto nebezpečné počasie“ či „takéto nebezpečné počasie“? Jazykovedkyňa Marianna Sedláková, vedúca Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach, vysvetľuje správne používanie ukazovacích zámen.

JO_tak_taky Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame