Jazykové okienko: žúžoľ

Jazykové okienko: žúžoľ

Viete, čo je žúžoľ? Prezrádza jazykovedkyňa Marianna Sedláková, vedúca Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach. 

JO_zuzol Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame