Jazykové okienko: „žmolky“

Jazykové okienko: „žmolky“

Používate aj vy bohemizmus „žmolky“? Slovenský ekvivalent vysvetľuje jazykovedkyňa Marianna Sedláková, vedúca Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach.  

JO_zmolky Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame