Jazykové okienko: (z) tort či toriet?

Jazykové okienko: (z) tort či toriet?

Na čo dávať pozor pri pečení tort? Či pečení toriet? O správnosti týchto tvarov hovorí jazykovedkyňa Marianna Sedláková, vedúca Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach.

JO_torta_toriet Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame