Jazykové okienko: hrať na niečo

Jazykové okienko: hrať na niečo

Dnes si vysvetlíme čosi z hudobného súdka. O tom, akú šarapatu môže narobiť nesprávne použitie pádu, hovorí jazykovedkyňa Marianna Sedláková, vedúca Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach. 

JO_zem_spieva Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame