Jazykové okienko: Hybe

Jazykové okienko: Hybe

Na letné výlety môžeme zablúdiť do rôznych kútov nášho Slovenska. Viete správne „navštíviť“ obec Hybe? Skloňovanie vysvetľuje jazykovedkyňa Marianna Sedláková, vedúca Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach. 

JO_hybe Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame