Zanedbané štvornožkovanie zanechá dôsledky vo vývine

Zanedbané štvornožkovanie zanechá dôsledky vo vývine

Po narodení je dieťa schopné ovládať pohyby svojho tela len minimálne. Postupne sa aktivujú rôzne pohybové vzorce, stimulujú sa rôzne druhy pohybov. Dieťa tak rozvíja svoju pohybovú činnosť adekvátne vývinovým osobitostiam. Prechádza do zložitejších pohybov, do ďalších vývinových štádií. Každé z nich je prípravou pre to nasledujúce obdobie. Jedným z takto dôležitých štádií je aj obdobie lozenia po štyroch. Často však práve toto vývinové obdobie deti akoby preskočia. Slávka Ivančová teda zisťovala, či je obdobie štvornožkovania naozaj potrebné vo vývine každého dieťaťa? Detská psychologička Beáta Tancsáková vysvetlila, aká je postupnosť vývinových štádií:

Zanedbané štvornožkovanie zanechá dôsledky vo vývine 1. zvuk Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Odborníci upozorňujú, že nárast problémov s rečou u detí úzko súvisí s nedostatkom prirodzeného pohybu. Deti sa potrebujú predovšetkým hýbať. Dôležité je liezť, chodiť, skúmať svet a veľa sa hrať. Tieto činnosti rozvíjajú u detí hrubú aj jemnú motoriku, ktorá veľmi úzko súvisí s rozvojom reči. Problém je v tom, že v posledných rokoch majú niektoré deti čoraz menej príležitostí na vykonávanie týchto činností. V dnešnej dobe je už samozrejmosťou deti všade voziť. Je to rýchlejšie. A čas je práve to, čo dnes dospelí ľudia nemajú. Všetko sa zrýchlilo, povinností je veľa. Odborníci však už prišli na to, že nedostatok času sa podpísal na úkor zdravého vývinu detí. Deťom tak chýba prirodzený pohyb a hľadanie ciest vlastného rozvoja. Dôležité je padanie, zdvíhanie sa, lezenie, behanie či skákanie. Aj o tom sa rozprávala Slávka Ivančová s detskou fyzioterapeutkou Annou Kašprikovou:

Zanedbané štvornožkovanie zanechá dôsledky vo vývine 2. zvuk Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

 

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame