Jazykové okienko: boží/božský

Jazykové okienko: boží/božský

Dnes si povieme o správnom používaní slova boží/božský. Vysvetľuje jazyykovedkyňa Marianna Sedláková, vedúca Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach.

bozi_bozsky Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame