Jazykové okienko: rúško

Jazykové okienko: rúško

Dnes si povieme o správnom používaní slova rúško. Vysvetľuje jazyykovedkyňa Marianna Sedláková, vedúca Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach.

JO_rusko;sedlakova Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

 

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame