Jazykové okienko - dohliadať

Jazykové okienko - dohliadať

Dnes si povieme o správnom používaní slova dohliadať. Vysvetľuje jazyykovedkyňa Marianna Sedláková, vedúca Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach.

JO_dohliadat;sedlakova Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame