Jazykové okienko: epidémia a karanténa

Jazykové okienko: epidémia a karanténa

Dnes si povieme o správnom používaní slov epidémia a karanténa. Vysvetľuje jazyykovedkyňa Marianna Sedláková, vedúca Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach.

JO_karantena_epidemia;sedlakova Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame