Jazykové okienko - pauza po čiarke

Jazykové okienko - pauza po čiarke

Dnes si povieme o správnom používaní pauzy po čiarke. Vysvetľuje jazyykovedkyňa Marianna Sedláková, vedúca Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach.

JO_ciarka_pauza Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame