MS v hokeji 2023
MS v hokeji 2023

Duševné zdravie seniorov

Duševné zdravie seniorov

Niektorí z nás sa snažia udržiavať v dobrej fyzickej kondícii a dbajú na to, aby boli vitálni a zdraví. Netreba však zabúdať ani na duševné zdravie. Ak sme nešťastní, smutní a žijeme v strese, prejaví sa rýchlo aj na fungovaní nášho organizmu. Nehovoriac o tom, ako niektoré životné situácie zvládajú oveľa horšie starší ľudia. ...Dnes je prvý október, začiatok mesiaca úcty k starším...Depresia má, čo do výskytu, svoj druhý vrchol práve v období odchodu do dôchodku - v čase výrazných zmien v živote človeka. Od čoho ešte závisí duševné a psychické zdravie seniorov - aj na to sa Viera Ihnátová pýtala Ivety Potočňákovej, primárka I. psychiatrickej kliniky UNLP Košice.

duševné zdravie seniorov 01 Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Duševné zdravie seniorov je v mnohom závislé od ich doterajšieho života - telesného, psychického, rodinného i sociálneho. Dosiahnutím dôchodkového veku je človek voľný, bez povinností, ale aj bez programu a bohužiaľ mnohokrát aj bez nálady. Pre mnohých starších ľudí to znamená duševnú krízu. Psychologická pomoc býva nízka, často vôbec žiadna. Nebýva ani ponúkaná, ani hľadaná, či užívaná, čo je veľká škoda, pretože by vedela značne pomôcť. Ako riešiť tieto problémy - poradí Iveta Potočňáková, primárka I. psychiatrickej kliniky UNLP Košice, s ktorou sa rozprávala Viera Ihnátová.

duševné zdravie seniorov 02 Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame