Jazykové okienko: Cyklóna

Jazykové okienko: Cyklóna

Dnes si povieme o správnom používaní slova cyklóna. Vysvetľuje jazyykovedkyňa Marianna Sedláková, vedúca Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach.

cyklóna; sedl Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame