Včasná intervencia v rodine s postihnutým dieťaťom

Včasná intervencia v rodine s postihnutým dieťaťom

Rodiny, do ktorých sa narodí dieťa so zdravotným znevýhodnením, čelia rôznym nečakaným a nepoznaným problémom. Ich prvé otázky, neistotu a obavy im môže pomôcť zvládnuť služba včasnej intervencie, vďaka ktorej získajú nielen správne a promptné informácie, ale aj podporu a sprevádzanie v novej situácii, s ktorou sa potrebujú vyrovnať. Na to, komu presne je táto sociálna služba určená a kedy ju môžu rodičia využiť, sa Danuša Reginová pýtala Simony Šimkovej, riaditeľky Centra včasnej intervencie Košice.

rada_vcasna_intervencia_01;reg Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Pokračujeme v dobrých radách predovšetkým pre rodiny, do ktorých sa narodí dieťa s rizikovým vývinom alebo zdravotným znevýhodnením. Obyčajní ľudia sa stávajú rodičmi neobyčajných detí, postupne sa učia poznávať ich potreby a hľadajú riešenia v nových životných situáciách. Nachádzať spôsoby, ako podporiť svoje dieťa tak, aby dokázalo čo najviac využiť svoje možnosti a schopnosti, im môže pomôcť práve odborná služba včasnej intervencie. Čo všetko sa dá od tejto služby reálne očakávať a akými formami sa v praxi poskytuje? Pýtala sa Danuša Reginová psychologičky Simony Šimkovej z Centra včasnej intervencie Košice.

rada_vcasna_intervencia_02;reg Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Mnohí rodičia, ktorým sa narodí dieťa so zdravotným znevýhodnením, pociťujú najmä na začiatku rôzne obavy a neistotu, premýšľajú nad tým, ako čo najviac rozvinúť potenciál svojho dieťaťa alebo ako sa posilniť v roli rodiča. Hľadajú informácie na rôznych miestach a často ich nachádzajú priveľa a príliš rôznorodých na to, aby sa v nich dokázali orientovať. Ako sa teda vyznať v spleti nových okolností? Kde hľadať pomoc? Niekoľko dobrých rád a odporúčaní vám prinášame v rozhovore, ktorý viedla Danuša Reginová s riaditeľkou Centra včasnej intervencie Košice Simonou Šimkovou.

rada_vcasna_intervencia_03;reg Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Prinášame ďalších zopár dobrých rád o službe včasnej intervencie, ktorej cieľom je pomáhať rodinám s deťmi so zdravotným znevýhodnením alebo s rizikovým vývinom od narodenia. V prvých rokoch života totiž rastie mozog najrýchlejšie, prepájajú sa jeho vzdialené časti a je schopný vytvoriť si náhradné spoje za chýbajúce funkcie. Čím viac sa podarí rozvinúť potenciál dieťatka v útlom veku, tým lepšie sa bude v budúcnosti začleňovať do školského systému a neskôr do spoločnosti. Nie je však jednoduché zvládnuť rôzne ťažkosti, ktoré život s hendikepovanými deťmi prináša. Ako ho uchopiť? Sú na to nejaké odporúčania alebo je to vzhľadom na rôzny stupeň postihnutia, ako aj množstvo pridružených limitov, vyplývajúcich z diagnóz týchto detí, dlhodobý a individuálny proces? Pýtala sa Danuša Reginová psychologičky Simony Šimkovej.

rada_vcasna_intervencia_04;reg Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Ako zvládnuť každodenné problémy, ktorým zvyčajne čelia rodiny s deťmi so zdravotným znevýhodnením? S rôznymi otázkami a ťažkosťami im môže pomôcť práve odborná služba včasnej intervencie. A to nielen ohľadne rozvoja samotného dieťaťa, ale aj v zmysle posilnenia kompetencií rodičov a podpory celej rodiny. Tejto téme sa podrobnejšie venuje Danuša Reginová v rozhovore so psychologičkou Simonou Šimkovou z Centra včasnej intervencie Košice.

rada_vcasna_intervencia_05;reg Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Dnes uzavrieme sériu poradenských príspevkov pre rodiny s deťmi so znevýhodnením, ktoré bývajú konfrontované nielen so zdravotnými problémami, ale často aj s nepochopením okolia, sociálnou izoláciou a vyčleňovaním z dostupných služieb. Je pritom dôležité, aby sa tieto rodiny neuzatvárali pred svetom a aby rozvíjali medziľudské vzťahy. Pomôcť im v tom môžeme vlastnou empatiou a ochotou spoznávať ich potreby, ako aj tým, že budeme podporovať rôzne príležitosti na ich začleňovanie do života komunity. Pri mikrofóne Danuše Reginovej hovorí riaditeľka Centra včasnej intervencie Košice – Simona Šimková:

rada_vcasna_intervencia_zaver Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame