Jazykové okienko: medza, medzi

Jazykové okienko: medza, medzi

O tom, ako správe používať slová medzi a medza, hovorí jazykovedkyňa Marianna Sedláková, vedúca Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach.

JO_medza_medzi Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame