Jazykové okienko: Prekonaný

Jazykové okienko: Prekonaný

O tom, ako správe používať slovo prekonaný hovorí jazykovedkyňa Marianna Sedláková, vedúca Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach. 

JO_prekonany;sedlakova Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame