Jazykové okienko: Humanitárny

Jazykové okienko: Humanitárny

O tom, ako správe používať slovo humanitárny hovorí jazykovedkyňa Marianna Sedláková, vedúca Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach.  

JO_humanitarny Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame