Nevidiaci Marek zo Sedlísk

Nevidiaci Marek zo Sedlísk

12-ročný Marek Kováč, ktorý je žiakom 4. ročníka Základnej školy s materskou školou v Sedliskách, je už od svojho narodenia nevidiaci a má aj ďalšie zdravotné znevýhodnenia. Od vzniku svojej povinnej školskej dochádzky je však integrovaný do bežnej triedy a vyniká viacerými talentmi. Naposledy zaujal porotu 18. ročníka medzinárodnej výtvarnej súťaže Ex Libris v Hlohovci. Spomedzi vyše 600 zapojených mladých umelcov z 13 európskych krajín získal špeciálnu inkluzívnu cenu. Na jeho víťazstve mali zásluhu riaditeľka školy Adriana Harmanová, Markova asistentka na škole Michaela Jacková i učiteľka výtvarnej výchovy Andrea Hudacká, ktorá zároveň získala aj cenu za citlivý prístup k žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia a za rozvíjanie ich výtvarného talentu – s vynikajúcimi výsledkami. O tomto mimoriadnom úspechu nevidiaceho Marka na medzinárodnej výtvarnej súťaži porozprávali Lívii Godovej.

Nevidiaci_Marek_zo_Sedlisk(1) Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

 

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame