Vďačnosť medzi partnermi a vo výchove

Vďačnosť medzi partnermi a vo výchove

O vďačnosti sa v živote hovorí veľmi málo. Možno preto, že sa o nej nehovorí ľahko. Patrí totiž medzi pojmy ako nádej, viera či láska, pri ktorých nám často dochádzajú slová a nevieme, čo vlastne niekedy v takej situácii povedať. A možno je to aj preto, že vďačnosť sa prejavuje v činoch. Psychológ Radomír Warošek je presvedčený, že vyjadrovanie vďačnosti je v živote rodiny nesmierne dôležité, lebo jej vyjadrením dávame najavo, že si druhého človeka vážime. Martina Poláková sa ho opýtala aj na definíciu vďačnosti a prečo by sme ju mali prejaviť:

vďačnosť medzi partnermi a vo výchove Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

 

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame