Ukrajinky na kurze slovenčiny

Ukrajinky na kurze slovenčiny

Už takmer rok trvá ruská invázia na Ukrajine, ktorá prinútila mnohých ľudí opustiť svoju krajinu a hľadať dočasné útočisko hlavne v štátoch Európskej únie. Okrem mnohých iných problémov, s ktorými sa v cudzine musia Ukrajinci vyrovnať, zápasia aj s jazykovou bariérou. Tú im pomáhajú prekonávať organizátori mnohých jazykových kurzov. V Košiciach medzi nich patrí aj Slovenský Červený kríž, územný spolok Košice-okolie. Iveta Vaculová sa zašla pozrieť na jednu z tamojších hodín slovenčiny, ktorú viedol Ján Ferenčík.

ukrajinky_slovencina_1 Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Ak chcete žiť v zahraničí, či už natrvalo alebo len dočasne, je priam nevyhnutné naučiť sa jazyk, ktorým sa v tej krajine hovorí. A tak sa aj Ukrajinci, ktorí pred ruskou inváziou našli útočisko na Slovensku, učia slovenčinu. Nielen o dôvodoch, pre ktoré sa rozhodli absolvovať kurz organizovaný Slovenským Červeným krížom, územným spolkom Košice-okolie, ale aj o tom, ako a kedy sa dostali do Košíc, porozprávali pri mikrofóne Ivety Vaculovej.

ukrajinky_slovencina_2 Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Ďakujeme za toto želanie a my zas na oplátku Ukrajincom zaželajme, aby sa vojna, ktorej u nich už takmer rok čelia, čo najskôr skončila ich víťazstvom.

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame