Jazykové okienko - prepražené maslo

Jazykové okienko - prepražené maslo

O tom, ako správne používať slovné spojenie "prepražené maslo" hovorí jazykovedkyňa Marianna Sedláková, vedúca Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach.  

JO_preprazene_maslo;sedlakova Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame