Jazykové okienko - február 2023

Jazykové okienko - február 2023

Jazykové okienko - február 2023

O tom, ako správe používať slovné spojenie Trolie farmy, hovorí jazykovedkyňa Marianna Sedláková, vedúca Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach. 

JO_trolie_farmy;sedlakova Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


O používaní slov Česko/Čechy hovorí Stanislava Spáčilová, odborná asistentka v Inštitúte slovakistiky a mediálnych štúdií Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove.

JO_cechy_cesko;spacilova Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

O tom, ako správe používať slovo mačky, hovorí jazykovedkyňa Marianna Sedláková, vedúca Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach. 

JO_macky;sedlakova Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

O používaní slova knieža hovorí Stanislava Spáčilová, odborná asistentka v Inštitúte slovakistiky a mediálnych štúdií Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove.
JO_knieza;spacilova Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame