Jazykové okienko marec a apríl

Jazykové okienko marec a apríl

O tom, ako správe používať problematické slová a slovné spojenia, hovorí jazykovedkyňa Marianna Sedláková, vedúca Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach.

Názorný versus názorový

JO_nazorny_nazorovy;sedlakova Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Blízko od...

JO_blizko_od;sedlakova Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Celkom alebo celkovo?

JO_celkom_celkovo;sedlakova Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Mačky

JO_macky;sedlakova Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


O tom, ako správe používať problematické slová a slovné spojenia, hovorí Stanislava Spáčilová, odborná asistentka v Inštitúte slovakistiky a mediálnych štúdií Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove.

Posledný versus ostatný

JO_posledny_ostatny;spacilova Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Skupinové číslovky

JO_skupinove_cislovky;spacilova Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Pleseň/plieseň, plesnivý

JO_pleseň_plieseň_plesnivy_spacilova Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Desatinné čísla

JO_desatinne_cisla;spacilova Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Knieža

JO_knieza;spacilova Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


pixabay

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame