Jazykové okienko september

Jazykové okienko september

O tom, ako správe používať problematické slová a slovné spojenia, hovorí jazykovedkyňa Marianna Sedláková, vedúca Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach.

0918;JO_ket;sedlakova Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


0904;JO_vahon;sedlakova Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


O tom, ako správe používať problematické slová a slovné spojenia, hovorí Stanislava Spáčilová, odborná asistentka v Inštitúte slovakistiky a mediálnych štúdií Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove.

0911;JO_10_rokov_dozadu;spacilova Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

0925;JO_predavam_slovo;spacilova Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame