Jazykové okienko október

Jazykové okienko október
O tom, ako správe používať problematické slová a slovné spojenia, hovorí jazykovedkyňa Marianna Sedláková, vedúca Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach.

1016;JO_z_vracanie;sedlakova Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


1002;JO_dehydratacia;sedlakova Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


O tom, ako správe používať problematické slová a slovné spojenia, hovorí Stanislava Spáčilová, odborná asistentka v Inštitúte slovakistiky a mediálnych štúdií Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove.

1023;JO_nechapem_tomu;spacilova Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


1009;JO_viacere_predlozky;spacilova Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame