Jazykové okienko November

Jazykové okienko November

O tom, ako správe používať problematické slová a slovné spojenia, hovorí jazykovedkyňa Marianna Sedláková, vedúca Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach.

JO_mis_mas;sedlakova Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


JO_cestovat_s_autobusom;huntata Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


O tom, ako správe používať problematické slová a slovné spojenia, hovorí Stanislava Spáčilová, odborná asistentka v Inštitúte slovakistiky a mediálnych štúdií Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove.

JO_v_ciernom_orle;spacilova Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


JO_v_ciernom_orle;spacilova Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame