Downov syndróm a rodina

Downov syndróm a rodina

Dnes si pripomíname Svetový deň Downovho syndrómu. Ide o symbolický dátum, ktorý je odvodený z číslic 21 a 3, keďže pri uvedenej diagnóze sa na 21. chromozómovom páre neobjaví bežná dvojica, ale ojedinelá trojica chromozó-mov. Podobnosť tvaru chromozómu s ponožkou a zároveň jedinečnosť každého z nás reflektuje aj tradičná Ponožková výzva, do ktorej sa dnes môžeme zapojiť. Tým, že si dáme odlišné ponožky, vyjadríme spolupatričnosť a podporu ľuďom so zdravotným znevýhodnením, ktorí sú cennou súčasťou našich rodín a komunít. Danuša Reginová oslovila v tejto súvislosti mamu mladého muža s Downovým syndrómom – Martinu Klasovskú z Centra včasnej intervencie v Prešove, kde pracuje ako špeciálna pedagogička aj s autistickými deťmi.

Downov syndróm a rodina 1.časť Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


V predošlom vstupe sme sa už dozvedeli, že špeciálna pedagogička Martina Klasovská je sama mamou 21-ročného mladého muža s Downovým syndrómom. Janík je veľmi empatický a láskavý človek. Má dobrú vizuálnu pamäť, zmysel pre humor, ale aj pre hudbu a tanec. V sekunde si dokáže človeka získať – svojím úsmevom a úprimnou radosťou zo života. Presvedčila sa o tom Danuša Reginová, ktorá ho pravidelne stretáva na rôznych komunitných podujatiach v Košiciach. Janík totiž žije aj napriek svojmu hendikepu plnohodnotný život mladého muža.

Downov syndróm a rodina 2.časť Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame