Flexi školské stravovanie

Z kuchyne starých mám

Flexi školské stravovanie

03. 04. 2020 14:38

V našom vysielaní sme už flexi stravovanie stručne spomenuli, ale práve z dôvodu, že informácií v médiách je málo a možno z tohto nedostatku plynú aj negatívne postoje k tejto forme stravovania. Na sklonku minulého roka sa začalo testovať a schvaľovať. Prešovské školské jedálne dlhodobo udávajú trendy v stravovaní detí v základných a materských školách. Dôkazom toho je aj zapojenie sa do projektu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR "Dovidenia rezne, alebo Startup modrej planéty". Flexi školské stravovanie ako koncept má široký záber. Nie je to len o zdravých, čerstvých potravinách, ale aj o čiastočných cieľoch, ktoré sú súčasťou tohto konceptu. Ide napríklad aj o skracovanie uhlíkovej stopy - nákup a podpora v regióne, nakupovanie vo veľkoobaloch minimálne v 5 a 10 litrových baleniach a ekoobaloch - ide teda o minimalizáciu platov a východu aj dodaváteľov, ktorí tiež potrebujú prijať myšlienku „flexi" za svoju. Prekvapením bolo aj pre metodičku pre zariadenia školského stravovania na Mestskom úrade v Prešove Máriu Tejiščákovú to, že napríklad mlieko vo väčšom ako litrovom balení nedostanete. A to je možno výzva i diera na trhu ako sa vraví....Martina Poláková sa o flexi školskom stravovaní rozprávala práve s ňou:

Flexi školské stravovanie 1
Stiahnuť audio súbor

Flexi školské stravovanie, o ktorom sa Martina Poláková rozpráva s metodičkou pre zariadenia školského stravovania na Mestskom úrade v Prešove - Máriou Tejiščákovu, je prvým startupom v overovacom procese. Ide o koncept odobrený ministerstvom a sledujúci hlavne flexibilitu stravovania našich detí a študentov. Ide nielen o stravu, ale aj ekologické myslenie a nejde len o odstránenie rezňov zo školských jedální, ako by to mohol evokovať názov projektu. Mesto Prešov už dlhodobo venuje pozornosť zdravej výžive a má za sebou v tejto oblasti kvalitné a pozitívne výsledky. A aj flexi stravovanie sa už testuje na ZŠ Prostějovská. Zároveň to nie je v žiadnom prípade - ako už bolo povedané - „samozvaný koncept". Pokračuje Mária Tejiščáková:

Flexi školské stravovanie 2
Stiahnuť audio súbor

A tak by Flexi školské stravovanie malo byť predovšetkým prínosom pre samotných konzumentov, lepšou a zaujímavou aktivitou - jednoducho mať záujem prečítať si jedálny lístok a vybrať si podľa svojich potrieb, chuti, či zdravotných obmedzení. Projekt sa samozrejme dopĺňa, overuje a šperkuje a snáď aj z tejto iniciatívy vzíde pre nás všetkých stravovací i ekologický prínos.

Živé vysielanie
??:??