Elena Lacková

Elena Lacková

Stala sa prvou rómskou ženou zo Slovenska, ktorá vyštudovala vysokú školu. Reč je o významnej spisovateľke Elene Lackovej. Narodila sa vo Veľkom Šariši 22. marca 1921. Jej život do značnej miery formovali nepríjemné skúsenosti z obdobia Slovenského štátu, no veľkú časť života venovala aj prezentácii a približovaniu rómskej kultúry. Pri mikrofóne Michaely Valikovej hovorí o Elene Lackovej historička a etnografka Lucia Segľová.

ZVHŽ_Elena_Lacková_01;vali

Niekedy si to azda ani neuvedomujeme, ako veľmi môže byť naša práca prínosná, inšpiratívna a dôležitá. Skrátka si len povieme, že to robíme z presvedčenia. Možno práve takto sa na svoju prácu pozerala aj naša najvýznamnejšia rómska spisovateľka Elena Lacková. V minulej časti rubriky sme o nej hovorili z pozície rozprávačky a pamätníčky na rómsky holokaust. Dnes sa Michaela Valiková pozhovára s historičkou a etnografkou Luciou Segľovou o Elene Lackovej ako o spisovateľke a rómskej aktivistke.

ZVHŽ_Elena_Lacková_02;vali