Tak určite
Tak určite

Helena Koželuhová Procházková

Helena Koželuhová Procházková

...aj dnes vám v našej rubrike predstavíme ďalšiu z výrazných osobností spomedzi malého počtu poslankýň Ústavodarného Národného zhromaždenia Československej republiky po druhej svetovej vojne. Spisovateľka, novinárka, politička a advokátka Helena Koželuhová Procházková nepochádzala z bežného rodinného prostredia. Pri mikrofóne Andrei Fecikovej vysvetľuje politologička Renáta Dulinová Bzdilová:

Helena Koželuhová Procházková