Charta 77 a ľudské práva

Charta 77 a ľudské práva

Tento mesiac sa venujeme ženám a ich úlohe v Charte 77. Represie režimu a porušovanie ľudských práv ovplyvňovali spomedzi signatárov Charty ženy vo väčšej miere ako mužov. Pri mikrofóne Andrey Fecikovej vysvetľuje politologička Renáta Dulinová Bzdilová.

ľp a CH 77

V materiáli ste počuli vyjadrenia signatárok Charty 77 Anny Šabatovej a Drahomíry Šinoglovej z dokumentu Českej televízie Ženy Charty 77.