Tour de France 2022
Tour de France 2022

Erna Masarovičová

Erna Masarovičová

Od 60-tych rokov bola poprednou osobnosťou nášho sochárstva. Presadila sa navyše v práci s kovom, v ktorom dominovali muži. Narodila sa v Betliari ako dcéra Erny D´Angolo a Alfonsa Masaroviča, správcu Andrássyovského majetku. Jej mladosť a celý život poznačila choroba. Už na začiatku štvrtého ročníka gymnaziálneho štúdia v Kežmarku ťažko ochorela a vrátila sa späť do Betliara. Čítala, počúvala rozhlas a vzdelávala sa v grófskej knižnici. Spolu s košickou sochárkou Alinou Ferdinandy patrili medzi prvé absolventky Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave v odbore sochárstvo. Ernu Masarovičovú nám predstaví historik umenia Miroslav Kleban.

Erna Masarovičová Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame