Tour de France 2022
Tour de France 2022

Jolana a Alžbeta

Jolana a Alžbeta

Našu sériu o málo známych slovenských sochárkach uzavrieme dvoma sochárkami z východného Slovenska. Ich tvorba, napriek tomu, že je málo známa, patrí do dejín výtvarného umenia práve svojou originalitou. Jednou je prvá slovenská sochárka Alžbeta Čurejová, ktorá pochádzala z Košíc. Tou druhou Jolana Kirczová, ktorá žila a tvorila v Drienove. Pri mikrofóne Andrey Fecikovej má slovo historik umenia Miroslav Kleban:

Jolana a Alžbeta Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

 

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame