Výskumníčka Monika Bosá

Výskumníčka Monika Bosá

Rodovo citlivá výchova, rodová rovnosť v práci a vzdelávaní – to sú hlavné oblasti výskumu Moniky Bosej. Zakladala feministické združenie EsFem v Prešove; ako konzultantka sa napr. podieľala na Národnej stratégii pre prevenciu a elimináciu násilia na ženách. V súčasnosti pôsobí na Fakulte humanitných štúdií Univerzity Karlovej v Prahe. Andrea Feciková sa v rozhovore s Monikou Bosou venovali niektorým rodovým stereotypom. Jedným z nich je aj hodnota práce žien:

Výskumníčka Monika Bosá Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.
pixabay

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame