Jazykové okienko: Alexandrovovci

Životný štýl

Jazykové okienko: Alexandrovovci

18. 04. 2019 18:15

Svetoznámy vojenský súbor založil v roku 1928 Alexander Vasiljevič Alexandrov. O tom, ako sa od jeho mena odvodil názov speváckej skupiny, hovorí jazykovedkyňa Marianna Sedláková, vedúca Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach. 

JO_alexandrovovci
Stiahnuť audio súbor

Živé vysielanie
??:??