Jazykové okienko: hrať na niečo

Životný štýl

Jazykové okienko: hrať na niečo

09. 08. 2019 11:46

Dnes si vysvetlíme čosi z hudobného súdka. O tom, akú šarapatu môže narobiť nesprávne použitie pádu, hovorí jazykovedkyňa Marianna Sedláková, vedúca Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach. 

JO_zem_spieva
Stiahnuť audio súbor

Živé vysielanie
??:??