Skloňovanie priezvisk

Životný štýl

Skloňovanie priezvisk

21. 10. 2019 11:36

Dnes si povieme o skloňovaní priezvisk. Vysvetľuje jazyykovedkyňa Marianna Sedláková, vedúca Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach.

JO_sklonovanie_priezvisk;sedlakova
 

Živé vysielanie
??:??