Jazykové okienko: pôst

Životný štýl

Jazykové okienko: pôst

18. 03. 2020 12:18

Dnes si povieme o správnom používaní slova pôst. Vysvetľuje jazyykovedkyňa Marianna Sedláková, vedúca Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach.

JO_post;sedlakova
Stiahnuť audio súbor

Živé vysielanie
??:??