Jazykové okienko - Pendler

Životný štýl

Jazykové okienko - Pendler

16. 06. 2020 10:57

Dnes si povieme o správnom používaní slova Pendler. Vysvetľuje jazyykovedkyňa Marianna Sedláková, vedúca Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach.

JO_pendler;sedlakova

Živé vysielanie
??:??