Ministri na Odkalisku Poša

Ministri na Odkalisku Poša

Odkalisko Poša, ktoré je už od roku 2008 vedené ako extrémna environmentálna záťaž a už od 80-tych rokoch sužuje život obyvateľom celého vranovského okresu, navštívili dvaja ministri. V polovici mája sa v obci Nižný Hrabovec uskutočnilo pracovné rokovanie zástupcov regionálnej a miestnej samosprávy spolu s ministrom životného prostredia Jánom Budajom a ministrom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Jánom Mičovským. Aké závery vzišli z ich spoločného stretnutia, ktoré bolo venované i odstráneniu sudov s PCB zo Strážskeho? Mikrofón Lívie Godovej zachytil slová ministra životného prostredia Jána Budaja.

Zelený_bod_Ministri_na_Odkalisku_Poša