Jazykové okienko - predložky U a PRI

Jazykové okienko - predložky U a PRI

O správnom používaní predložiek U a PRI hovori Stanislava Spáčilová.

JO_predlozky_U_PRI;spacilova