Boris a Brambor
Boris a Brambor

Jazykové okienko - včelí úľ

Jazykové okienko - včelí úľ

Dnes si povieme o správnom používaní slovného spojenia včelí úľ. Vysvetľuje jazyykovedkyňa Marianna Sedláková, vedúca Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach.

JO_vceli_ul;sedlakova