Domovy na polceste

Domovy na polceste

Mladý človek na prahu dospelosti má prirodzene mnohé otázky. Ako sa bude uberať môj život, kým budem, ako budem žiť a čo vo svojom živote dosiahnem? Aj keď hovoríme už o dospelých ľuďoch, väčšinou je tu stále rodina, ktorá je aj po dovŕšení plnoletosti oporou - ako emocionálnou tak aj , sociálnou a v mnohých prípadoch aj finančnou. O čo horšie to však majú tí, ktorí nemajú takéto možnosti. Na Slovensku každoročneopúšťajú brány detských domovov, po novom Centier pre deti a rodiny 300 - 400 mladých ľudí. Štatistiky žiaľ hovoria, že mnohí títo odchovanci prichádzajú do života nepripravení. Nevedia samostatne fungovať, nevedia sa o seba postarať, nemajú pracovné náviky. A keďže často v ich prípade, chýba blízka osoba, na ktorú sa môžu obrátiť, stávajú sa obeťami mnohých podvodníkov. Aj preto na Slovensku už zopár rokov fungujú domovy na pol ceste, aby prevzali takzvanú štafetu po detských domovoch, čiže po centrách pre deti a rodiny. Bývalí domováci sa tam učia samostatne fungovať, starať sa o seba, jednoducho sa začleniť do spoločnosti. Často sa tam učia tomu, čo v domovoch nenaučili. Získajavú tam najmä pracovné náviky. Fungovanie v domovoch na pol ceste, ich zmysel, osudy ich zverencov vám priblíži Kristína Bertičová. Upozorní aj nedostatky v našich sociálnych zariadeniach.

Domovy na pol ceste; Bert

Problémy a príbehy mladých ľudí opúšťajúcich brány detského domova vám prinášame posledný piatok v mesiaci. V záverečnej časti sa pozrieme nielen na ťažkosti, s ktorými sa boria mladí odchovanci domovov , ale priblížime vám aj osudy úspešných domovákov, ktorí sú pozitívnym príkladom a istou oporou ľuďom v podobnej situácii. Dielo finančne podporil Literárny fond.