Jazykové okienko – jezuľa

Jazykové okienko – jezuľa

Dnes si povieme o správnom používaní slova jezuľa. Vysvetľuje jazykovedkyňa Marianna Sedláková, vedúca Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach.

JO_jezula;sedlakova