Jazykové okienko: posnežievať

Jazykové okienko: posnežievať

Dnes si povieme o slove posnežievať. Vysvetľuje jazykovedkyňa Marianna Sedláková, vedúca Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach.

JO_posnezievat