Jazykové okienko: osloský

Jazykové okienko: osloský

Dnes si povieme o slove osloský. Vysvetľuje jazykovedkyňa Marianna Sedláková, vedúca Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach.

JO_oslosky;sedlakova