Správy RTVS
Správy RTVS

Jazykové okienko: okamih

Jazykové okienko: okamih

Dnes si povieme o slove okamih. Vysvetľuje jazykovedkyňa Marianna Sedláková, vedúca Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach.

JO_okamih;sedlakova