35. ročník pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad 2019

Košický zlatý poklad

35. ročník pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad 2019

15. 05. 2019 12:00

35. ročník pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad 2019

Košické štúdio Rozhlasu a televízie Slovenska vyhlásilo 35.ročník pesničkovej súťaže  „Košický zlatý poklad“. Táto súťaž zameraná na prezentáciu a propagáciu pôvodnej slovenskej populárnej hudby vznikla v roku 1980, na pôde Československého rozhlasu v Košiciach. Súťaž každoročne ponúka priestor na prezentáciu a propagáciu mladým talentovaným autorom a interpretom, ktorí produkujú vlastné, po slovensky spievané piesne. 

Autori a interpreti, ktorí sa chcú do súťaže zapojiť môžu zaslať svoje vlastné, po slovensky spievané, doposiaľ mediálne nezverejnené skladby na adresu Rozhlas a televízia Slovenska, Rastislavova č.13, 043 07 Košice. Pieseň zaslaná do súťaže nesmie byť v rádiách a televíziách  uverejnená skôr ako po finálovom koncerte, okrem vysielania v RTVS. Pri nedodržaní uvedenej podmienky bude pieseň zo súťaže vylúčená a náklady spojené s prihlásením piesne do súťaže uhradí prihlasovateľ.

Ceny pre víťazov:  
1. miesto – peňažná cena   1.000,- €;
+ bezodplatné poskytnutie rozhlasového nahrávacieho štúdia a réžie č.4 v Bratislave na realizáciu zvukovej nahrávky víťaznej piesne pre potreby vysielania rozhlasových programových služieb RTVS v rozsahu 24 hodín ( 6 nahrávacích frekvencií) najneskôr do 15.marca 2020. 
2. miesto – peňažná cena   750,- €
3. miesto – peňažná cena   500,- €

Uzávierka súťaže: 31.7.2019

Termín finálového koncertu: 16.11.2019

Prihláška musí obsahovať: demo nahrávku skladby na audio CD nosiči (formát wav; 44,1 kHz - 16 bitov); text piesne vytlačený na papieri (formát A4); kontaktné údaje na autorov a interpretov

Adresa: Rozhlas a televízia Slovenska, Rastislavova č.13, 043 07 Košice, heslo KZP

kontakt: juraj.hidveghy@rtvs.sk telefón: +421 919 249 500

Na základe kritérií súťaže výberová komisia, po posúdení všetkých platne prihlásených piesní vyberie dve skupiny postupujúcich piesní. Do prvej skupiny vyberie šesť piesní, ktoré priamo postúpia do finále súťaže. Do druhej skupiny vyberie najviac dvadsať piesní, ktoré budú prostredníctvom jedného semifinálového kola súťažiť o postup do finále súťaže (termín konania semifinálového kola Štúdio RTVS Košice včas zverejnení na webovom sídle www.rtvs.sk). V prípade menšej účasti alebo nižšej kvality piesní, môže byť počet piesní pre semifinálové kolo nižší. Všetky piesne z obidvoch skupín budú odvysielané v Rádio Slovensko a to tak, že každá bude odvysielaná minimálne jedenkrát.

Pred začatím semifinálového kola vyhlasovateľ zverejní podmienky sms hlasovania. Na základe sms hlasovania postúpi z druhej skupiny do finále súťaže šesť piesní, ktoré získali v semifinálovom kole najvyšší počet sms hlasov.

Na finálovom koncerte (finále súťaže), ktorý sa uskutoční 16.11.2019 zaznie maximálne dvanásť piesní (šesť z prvej skupiny, ktoré vybrala výberová komisia;  šesť piesní ktoré z druhej skupiny postúpili do finále súťaže prostredníctvom sms hlasovania), ich názvy budú zverejnené vo vysielaní Rádia Slovensko a na webovom sídle - www.rtvs.sk.

Zapojením sa do súťaže udeľujú súťažiaci bezplatne súhlas na odvysielanie súťažných piesní vyhlasovateľom súťaže v niektorej z programových služieb vyhlasovateľa a to aj opakovane, na zverejnenie na webovom sídle RTVS a s vyhotovením zvukového alebo zvukovo- obrazového záznamu zo súťaže, ktorého súčasťou budú aj súťažné piesne súťažiacich. Nositeľom práv zvukového alebo zvukovo-obrazového záznamu je vyhlasovateľ súťaže.

Finálový koncert bude v priamom prenose odvysielaný na Rádiu Slovensko.

Prihláška KZP 2019

Živé vysielanie
??:??