Olympijské hry 2020
Olympijské hry 2020

37. ročník pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad 2021

37. ročník pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad 2021

Košické štúdio Rozhlasu a televízie Slovenska vyhlásilo 37.ročník pesničkovej súťaže  „Košický zlatý poklad“. Táto súťaž zameraná na prezentáciu a propagáciu pôvodnej slovenskej populárnej hudby vznikla v roku 1980, na pôde Československého rozhlasu v Košiciach. Súťaž každoročne ponúka priestor na prezentáciu a propagáciu mladým talentovaným autorom a interpretom, ktorí produkujú vlastné, po slovensky spievané piesne. 

Prihlásenie do súťaže:

Autori a interpreti, ktorí sa chcú do súťaže zapojiť môžu svoje súťažné piesne prihlásiť prostredníctvom prihlasovacieho web formulára, v ktorom sú uvedené všetky potrebné pokyny a informácie.

Pieseň prihlásená do súťaže nesmie byť v rádiách a televíziách  uverejnená skôr ako po finálovom koncerte, okrem vysielania v RTVS. Pri nedodržaní uvedenej podmienky bude pieseň zo súťaže vylúčená a náklady spojené s prihlásením piesne do súťaže uhradí prihlasovateľ.

Ceny pre víťazov:  

1. miesto – peňažná cena   1.000,- €;
+ bezodplatné poskytnutie rozhlasového nahrávacieho štúdia a réžie č.4 v Bratislave na realizáciu zvukovej nahrávky víťaznej piesne pre potreby vysielania rozhlasových programových služieb RTVS v rozsahu 24 hodín (6 nahrávacích frekvencií) najneskôr do 15.februára 2022. 
2. miesto – peňažná cena    750,- €
3. miesto – peňažná cena    500,- €

Cena za najlepší text –  peňažná cena 200,-€

Uzávierka súťaže: 31. 8. 2021

Termín finálového koncertu: 6. 11. 2021

Adresa: Rozhlas a televízia Slovenska, Rastislavova č.13, 043 07 Košice, heslo KZP

kontakt: Juraj Hidvéghy telefón: +421 919 249 500

Na základe kritérií súťaže výberová komisia, po posúdení všetkých platne prihlásených piesní vyberie dve skupiny postupujúcich piesní. Do prvej skupiny vyberie šesť piesní, ktoré priamo postúpia do finále súťaže. Do druhej skupiny vyberie najviac dvadsať piesní, ktoré budú prostredníctvom jedného semifinálového kola súťažiť o postup do finále súťaže ( termín konania semifinálového kola Štúdio RTVS Košice včas zverejnení na webovom sídle www.rtvs.sk). V prípade menšej účasti alebo nižšej kvality piesní, môže byť počet piesní pre semifinálové kolo nižší. Všetky piesne z obidvoch skupín budú odvysielané v Rádio Slovensko a to tak, že každá bude odvysielaná minimálne jedenkrát.

Pred začatím semifinálového kola vyhlasovateľ zverejní podmienky sms hlasovania. Na základe sms hlasovania postúpi z druhej skupiny do finále súťaže šesť piesní, ktoré získali v semifinálovom kole najvyšší počet sms hlasov.

Na finálovom koncerte (finále súťaže), ktorý sa uskutoční 6.11.2021 zaznie maximálne dvanásť piesní formou half playbacku (šesť z prvej skupiny, ktoré vybrala výberová komisia;  šesť piesní ktoré z druhej skupiny postúpili do finále súťaže prostredníctvom sms hlasovania), ich názvy budú zverejnené vo vysielaní Rádia Slovensko a na webovom sídle – www.rtvs.sk.

Zapojením sa do súťaže udeľujú súťažiaci bezplatne súhlas na odvysielanie súťažných piesní vyhlasovateľom súťaže v niektorej z programových služieb vyhlasovateľa a to aj opakovane, na zverejnenie na webovom sídle RTVS a s vyhotovením zvukového alebo zvukovo- obrazového záznamu zo súťaže, ktorého súčasťou budú aj súťažné piesne súťažiacich. Nositeľom práv zvukového alebo zvukovo-obrazového záznamu je vyhlasovateľ súťaže.

Finálový koncert bude v priamom prenose odvysielaný na Rádiu Slovensko.

Štatút súťaže Košický zlatý poklad 2021 (PDF, 388kB)

Publikácia o KZP (PDF, 6.9MB)